DẦU NHỜN LUBMARINE

DẦU NHỜN PETROLIMEX

DẦU NHỜN CASTROL

DẦU NHỜN SHELL

DẦU NHỜN TOTAL

DẦU NHỜN CALTEX

DẦU NHỜN BP

thông tin liên hệ
Ông Đinh Văn Sao
Giám Đốc
0868251272 - 0908062868

DẦU NHỜN LUBMARINE

Dầu động cơ hàng hải Atlanta Marine D
Dầu động cơ hàng hải Atlanta Marine D
Dầu động cơ hàng hải Aurelia TI
Dầu động cơ hàng hải Aurelia TI
DẦU NHỜN Disola W
DẦU NHỜN Disola W
Dầu Thủy Lực Disola DD
Dầu Thủy Lực Disola DD
Dầu Disola MT
Dầu Disola MT
Dầu Thủy Lực Disola M
Dầu Thủy Lực Disola M
Dầu Disola MT
Dầu Disola MT
Dầu nhờn Ceran AD
Dầu nhờn Ceran AD
Dầu động cơ hàng hải Aurelia XL-BN40
Dầu động cơ hàng hải Aurelia XL-BN40
Dầu động cơ hàng hải Talusia HR 70
Dầu động cơ hàng hải Talusia HR 70

DẦU NHỜN PETROLIMEX

DẦU THỦY LỰC AW HYDROIL
DẦU THỦY LỰC AW HYDROIL
Dầu máy bay PLC WHITE SPINDLE OIL
Dầu máy bay PLC WHITE SPINDLE OIL
Dầu cắt gọt kim loại PLC CUTTING OIL
Dầu cắt gọt kim loại PLC CUTTING OIL
Dầu truyền nhiệt PLC THERMO
Dầu truyền nhiệt PLC THERMO
Dầu tuần hoàn PLC ROLLING OIL
Dầu tuần hoàn PLC ROLLING OIL
Dầu thủy lực HYDROIL FR
Dầu thủy lực HYDROIL FR
Dầu biến thế PLC SUPERTRANS
Dầu biến thế PLC SUPERTRANS
Dầu máy nén lạnh PLC REFRI
Dầu máy nén lạnh PLC REFRI
Dầu hộp số PLC GEAR OIL MP
Dầu hộp số PLC GEAR OIL MP
Dầu hộp số PLC GEAR OIL GX
Dầu hộp số PLC GEAR OIL GX

DẦU NHỜN CASTROL

Dầu thủy lực Castrol Hyspin A WH-M
Dầu thủy lực Castrol Hyspin A WH-M
Dầu máy nén khí Castrol Aircol SR
Dầu máy nén khí Castrol Aircol SR
Dầu động cơ Castrol Medium Duty
Dầu động cơ Castrol Medium Duty
Dầu bánh răng Castrol Alpha SP
Dầu bánh răng Castrol Alpha SP
Dầu bánh răng Castrol Alphasyn EP
Dầu bánh răng Castrol Alphasyn EP
Dầu bánh răng Alphasyn GS
Dầu bánh răng Alphasyn GS
Dầu động cơ Castrol TLX Plus
Dầu động cơ Castrol TLX Plus
Dầu động cơ Castrol CRB Turbo
Dầu động cơ Castrol CRB Turbo
Dầu thủy lực Castrol Hyspin A WS
Dầu thủy lực Castrol Hyspin A WS
Dầu thủy lực Castrol Anvol WG 46
Dầu thủy lực Castrol Anvol WG 46

DẦU NHỜN SHELL

Dầu máy nén khí Shell Corena S2 P 100
Dầu máy nén khí Shell Corena S2 P 100
Dầu bánh răng Shell Omala F460
Dầu bánh răng Shell Omala F460
Dầu động cơ Diesel Rimula R3X 15W-40
Dầu động cơ Diesel Rimula R3X 15W-40
Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M
Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M
Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V
Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V
Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 68
Dầu thủy lực Shell Tellus S3 M 68
Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2 M
Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2 M
Dầu máy nén lạnh Shell Clavus G
Dầu máy nén lạnh Shell Clavus G
Dầu tuần hoàn Shell Morlina S2 B
Dầu tuần hoàn Shell Morlina S2 B
Dầu Tuốc bin Shell - Turbo T
Dầu Tuốc bin Shell - Turbo T

DẦU NHỜN TOTAL

Dầu bánh răng Total Carter XEP
Dầu bánh răng Total Carter XEP
Dầu động cơ Total Rubia XT
Dầu động cơ Total Rubia XT
Dầu động cơ Total Rubia C Plus
Dầu động cơ Total Rubia C Plus
Dầu máy nén khí Total Dacnis
Dầu máy nén khí Total Dacnis
Dầu tuần hoàn Total Cortis MS
Dầu tuần hoàn Total Cortis MS
Dầu thủy lực Total Azolla ZS
Dầu thủy lực Total Azolla ZS
Dầu rãnh trượt máy công cụ Drosera MS
Dầu rãnh trượt máy công cụ Drosera MS
Dầu nhờn Ceran AD
Dầu nhờn Ceran AD
Dầu động cơ Diesel Rubia TIR 7400
Dầu động cơ Diesel Rubia TIR 7400
Dầu turbine total Preslia
Dầu turbine total Preslia

DẦU NHỜN CALTEX

Dầu thủy lực HYDRAULIC OIL AW 46
Dầu thủy lực HYDRAULIC OIL AW 46
Dầu bánh răng MEROPA 68 (Hoặc 100, 150, 220, 320, 460)
Dầu bánh răng MEROPA 68 (Hoặc 100, 150,...
Dầu nhớt Caltex Delo 400 15W40 CI-4
Dầu nhớt Caltex Delo 400 15W40 CI-4
Dầu nhớt Caltex Delo Gold Isosyn 15W40
Dầu nhớt Caltex Delo Gold Isosyn 15W40
Dầu nhớt Caltex Delo Silver Multigrade 20W50
Dầu nhớt Caltex Delo Silver Multigrade 2...
Dầu nhớt Caltex Super Diesel Oil SAE 50
Dầu nhớt Caltex Super Diesel Oil SAE 50
Dầu nhớt Caltex Super Diesel Oil SAE 40
Dầu nhớt Caltex Super Diesel Oil SAE 40
Dầu turtbin REGAL R&O 32 (46,68)
Dầu turtbin REGAL R&O 32 (46,68)
Dầu turbin COMPRESSOR OIL EP VDL 100
Dầu turbin COMPRESSOR OIL EP VDL 100
Dầu máy nén lạnh CAPELLA WF 68
Dầu máy nén lạnh CAPELLA WF 68

DẦU NHỜN BP

Dầu BP Gear Oil XP(208L)
Dầu BP Gear Oil XP(208L)
Dầu động cơ BP
Dầu động cơ BP
Dầu BP Gear Oil XP (4L)
Dầu BP Gear Oil XP (4L)
Dầu động cơ BP
Dầu động cơ BP
Dầu Dầu BP Gear Oil XP(18L)
Dầu Dầu BP Gear Oil XP(18L)
Dầu động cơ BP
Dầu động cơ BP
Dầu thủy lực BP
Dầu thủy lực BP
Dầu thủy lực BP
Dầu thủy lực BP
Dầu Máy Nén Khí BP
Dầu Máy Nén Khí BP
Dầu máy nén lạnh BP
Dầu máy nén lạnh BP